×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Статут територіальної громади міста Львова

З Статутом територіальної громади міста м. Львова можна ознайомитись тут.

 

Склад робочої групи та ключові етапи підготовки проекту
Статуту територіальної громади міста

Робоча групи була утворена відповідно до ухвали Львівської міської ради № 351 від 31.03.2016 “Про утворення робочої групи для підготовки Статуту територіальної громади м. Львова.

Склад робочої групи:
А. Забарило – секретар ради, керівник робочої групи
П. Соболь – експерт, заступник керівника робочої групи (за згодою)
Ю. Лагута – начальник експертно-аналітичного відділу управління “Секретаріат ради“, секретар робочої групи
Члени робочої групи:
Ю. Гвоздович – депутат міської ради, голова постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова
Ю. Мельник – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань комунальної власності
І. Гринда – депутат міської ради, заступник голови постійної комісії з питань комунальної власності
М. Батюк – депутат міської ради, член постійної комісії гуманітарної політики
М. Дідух  – депутат міської ради, член постійної комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища
У. Пак – депутат міської ради, член постійної комісії фінансів та планування бюджету
О. Сорочкін – депутат міської ради, член постійної комісії з питань землекористування
Ю. Лукашевський – в. о. начальника управління “Секретаріат ради“
Г. Пайонкевич – начальник юридичного управління
Я. Жукровський – начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області (за згодою)
О. Бориславська – доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)
А. Ліпенцев – заступник директора з наукової роботи Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)
М. Бохняк – громадський діяч (за згодою)
І. Городиський – директор Центру верховенства права Українського католицького університету (за згодою)
О. Неберикут – представник Львівського представництва громадянської мережі “Опора“ (за згодою)
О. Романишин – виконавчий директор Львівської громадської організації “Комітет виборців України“, представник громадянського руху “Чесно“ (за згодою)

З часу утворення робочою групою було проведено 21 засідання. Організаційне, інформаційне та аналітичне забезпечення роботи робочої групи здійснювало управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради.  Після кожного засідання, напрацьовані робочою групою тексти статей нової редакції Статуту оприлюднювались на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет (7.lvivrada.gov.ua) у розділі «Статут міста». Окрім цього, протягом усього часу роботи, робочою групи приймались зауваження та пропозиції до опублікованого проекту Статуту від усіх бажаючих.

З метою вивчення думки громадськості, експертів, спеціалістів з 24.07.2017 до 11.09.2017 року проводилося публічне громадське обговорення положень проекту нового Статуту. В результаті обговорення було отримано 97 пропозицій.

08.11.2017 робочою групою завершено розгляд пропозицій та затверджено текст проекту Статуту територіальної громади міста Львова для направлення на експертизу.

З 11 по 23 листопада 2017 року тривали консультації з громадськістю щодо проекту Статуту територіальної громади міста Львова, напрацьованого робочою групою.

З 10 по 27 листопада 2017 року проводилась правова експертиза проекту Статуту територіальної громади міста Львова. Для забезпечення максимальної обєктивності експертиза була проведена одночасно трьома  організаціями: науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Інститутом держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна». На основі отриманих зауважень та пропозицій робочою групою була підготовлена кінцева версія Статуту територіальної громади міста.

07.12.2017 року на пленарному засіданні Львівської міської ради було прийнято ухвалу “Про Статут територіальної громади м. Львова“. За проголосувало 46 депутатів, що становить понад 2\3 від загального складу міської ради. Після підписання ухвали міським головою, їй було присвоєно реєстраційний номер № 2667.

27.12.2017 року наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області Міністерства юстиції України від 27.12.2017 № 645/6, було зареєстровано Статут територіальної громади м. Львова. (Свідоцтво про державну реєстрацію Статуту територіальної громади м. Львова від 27.12.2017 № 5). Статут територіальної громади міста Львова набув чинності.