×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Відділ організації пленарних засідань ради управління «Секретаріат ради»

Склад відділу:

1. Кміть Ірина, начальник відділу, каб.226, тел.297-57-87, Kmit.Iryna@lvivcity.gov.ua
2. Кам’янка Алла, заступник начальника відділу, каб.222а, тел.254-60-38, Kamjanka.Alla@lvivcity.gov.ua
3. Воротілкін Юрій, головний спеціаліст,  каб.226, тел.297-57-98, Vorotilkin.Yuriy@lvivcity.gov.ua


Сектор роботи з проєктами ухвал ради відділу організації пленарних засідань ради 
5. Штогрин Ірина, завідувач сектору, каб.222а, тел. 297-57-75, Shtohryn.Iryna@lvivcity.gov.ua
6. Павлик Наталія Василівна- головний спеціаліст сектору роботи з проєктами ухвал ради відділу організації пленарних засідань ради -к.222а-297-57-75, Pavlyk.Nataliia@lvivcity.gov.ua 
7.Кирилюк Анна, головний спеціаліст сектору роботи з проєктами ухвал ради відділу організації пленарних засідань ради, каб. 226, тел. 297-57-98.

1) Основним завданням відділу є організація пленарних засідань Ради.

2) Завдання та функції відділу:
1.1. Забезпечення складання проєктів проведення чергових сесій, пленарних засідань міської ради, попередня підготовка питань, які запропоновано внести на розгляд міської ради у визначених законодавством України межах та відповідно до рішень ради.
1.2. Забезпечення дотримання регламенту міської ради та інших вимог щодо оформлення і проходження документів, які подаються на розгляд міської ради.
1.3. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проєктів ухвал міської ради.
1.4. Забезпечення офіційного оприлюднення ухвал міської ради через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-порталі ради.
2.2. Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:
2.1. Забезпечує оформлення, виготовлення (друкування), редагування та реєстрацію проєктів ухвал міської ради, ведення їх обліку.
2.2. Забезпечує ознайомлення депутатів ради з текстами проєктів ухвал, іншими додатковими матеріалами, які подаються на розгляд міської ради.
2.3. Узагальнює та готує пропозиції до порядку денного пленарних засідань Ради;
2.4. Здійснює організаційно-технічні заходи щодо проведення Колегій Ради;
2.5. Здійснює організаційно-технічні заходи щодо проведення сесій та пленарних засідань Ради;
2.6. Організовує ведення та забезпечує оприлюднення протоколів пленарних засідань Ради;
2.7. Здійснює організаційно-технічні заходи щодо проведення засідань редакційної комісії Ради;
2.8. Забезпечує контроль за відповідністю тексту ухвали міської ради, який подається на підпис Львівському міському голові, тексту ухвали міської ради, проголосованому на пленарному засіданні.
2.9. Забезпечує реєстрацію, здачу прийнятих ухвал;
2.10. Забезпечує виготовлення, підписання та відправлення адресатам, прийнятих Радою протокольних доручень та звернень.
2.11. Веде статистичну звітність про зміни у складі міської ради.
2.12. Оприлюднює на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет 7.lvivrada.gov.ua проекти ухвал міської ради, порядки денні пленарних засідань Ради та тексти проєктів питань відповідних порядків денних, поіменні результати голосувань питань порядків денних пленарних засідань, іншу інформацію пов'язану з роботою відділу, в тому числі інформацію, яка є обов'язковою для оприлюднення відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відповідно до наказу начальника управління.
2.13. В межах власної компетенції надає консультації, відповіді фізичним та юридичним особам;
2.14. Виконує інші повноваження, покладені на відділ.